Superformule

SIMPL3D is een toepassing van de wiskundige formule die in 2002 door Johan Gielis is ontdekt. Deze ‘superformule’ is de basis voor grafische software waarmee de benodigde rekenkracht van de computer sterk gereduceerd wordt en de grootte van gra sche bestanden tot duizend keer kan worden verkleind.

De superformule maakt het mogelijk verschillende natuurlijke en abstracte vormen, zoals planten, schelpen en cirkels, met één enkele formule of vergelijking weer te geven. Door één of meer waarden in de formule te wijzigen, kunnen ingewikkelde meetkundige vormen eenvoudig gecreëerd worden. Vertaald naar software vormt de superformule de basis voor verschillende grafische toepassingen. Het grote voordeel is de enorme reductie van de benodigde rekenkracht en de hoeveelheid computer-code om grafische vormen te maken, waardoor de bestandsgrootte tot 1000 keer kleiner kan.

Johan Gielis is bedenker van de superformule. Hij is ingenieur met als specialisatie tuinbouw en plantenbiotechnologie en is gepromoveerd bij de afdeling Plantengenetica van de Rad- boud Universiteit Nijmegen. Gielis ontdekte de superformule bij een onderzoek naar modellen die plantenvormen beschrijven.

Omdat niet bekend was of, en zoja, welke mathematische regels gelden voor de vorm van natuurlijke organismen, construeerde Gielis een wiskundige formule. Daarbij nam hij als uitgangspunt de ‘superellips’ van de 20e eeuwse Deense wiskundige Piet Hein. Uiteindelijk resulteerde dit in de superformule. Het ontstaan, nut en toepassing van de formule wordt uitgelegd in Gielis’ boek De uitvinding van de cirkel.

Gielis heeft patent op de formule en richtte in 2002 het bedrijf Genicap op. Dit bedrijf maakte plug-ins voor onder meer Adobe Illustrator en Photoshop en voor Maxon dat betrokken was bij lms Spiderman, Gladiator en Star Wars. Ook was al snel duidelijk dat de Genicap software toegepast zou kunnen worden voor het genereren van 3D-vormen en toegepast zou kunnen worden op golfvormen, zoals geluiden, en op beelden, zoals beeldherkenning en medische beeldvorming.