Community

Explore our community and find out what other people have created.

Simpl3D

SIMPL3D is een online applicatie waarmee gemakkelijk en toegankelijk 3D producten/mo- dellen kunnen worden ontworpen welke vervol- gens veelal middels 3D printing geproduceerd worden.
De markt van 3D printing is snel in ontwikkeling en groeit explosief. Een belangrijke belemme- ring in de verdere ontwikkeling van deze markt is de beschikbaarheid van ontwerptools waar- mee ook niet-professionele gebruikers meer complexe producten kunnen ontwerpen c.q. bewerken.

Thans zijn er enerzijds meerdere de- signtools beschikbaar welke veel functionaliteit hebben maar aanzienlijke kennis van technisch ontwerp vereisen, anderzijds zijn er meerdere tools die vrij eenvoudig zijn in gebruik maar (te) beperkte mogelijkheden hebben. Een tool die zowel laagdrempelig in gebruik is, en dus toe- gankelijk voor een grotere groep gebruikers, als de mogelijkheid biedt om toch uitgebreidere/ complexere ontwerpen te maken, ontbreekt op dit moment in de markt.

Do you want to co-create with simpl3D?

Read more

Our partners

News